Kde se informovat o sluchadle BAHA v Praze?

Níže uvedené kontakty jsou určené pro zájemce o sluchadlo BAHA 

Objednání k prvnímu vyšetření:
Centrum kochleárních implantací u dětí,
Foniatrické oddělení Kliniky ušní, nosní a krční 2.LF UK a FN Motol
U Mrázovky 15, 150 00 Praha 5
PhDr. Eva Vymlátilová, tel: 251 013 810, 251 013 811, fax: 257 328 933
E-mail: Eva.Vymlatilova@fnmotol.cz

www.ckid.cz/seznam.asp

Foniatrie
MUDr. Petr Myška
E-mail: petr.myska@1fmotol.cuni.cz
Tel: +420 224 433 891

Audiologie a foniatrie: 224 433 895, event. 6-7

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku UK 1.LF
Kofochirurgická ambulance (ušní chirurgie, kochleární implantáty) 
V Úvalu 84,
150 06 Praha 5
www.fnmotol.cz

Tel: 224 434 326, 224 434 383
Sekretariát: 224 434 300

As.MUDr. Jiří Skřivan, CSc.
E-mail: Jiri.skrivan@fnmotol.cz

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *