Pojištění sluchadla BAHA u České pojišťovny

Sluchadlo BAHA je možné pojistit jako movitou věc proti zničení, odcizení, poškození nebo ztráty.
Speciálně se tomuto typu pojištění věnuje Česká pojišťovna.

Mgr. Tamara Stoyka, jako jediný zástupce ČP, pojišťuje sluchadlo BAHA, pomáhá řešit pojistné události a spolupracuje s Centrem kochleárních implantací, se Sdružením uživatelů-SUKI a nadačním fondem Prolomené Ticho.

Parametry sjednání:
Pojištění naslouchadla přímého kostního vedení Baha sjednávám přes individuální pojištění movitých věcí s rizikem: ALL RISK (zničení, poškození, odcizení, ztracení):
Limity pojistného plnění:
Baha Divino 107.908,-Kč 110 000,00 Kč na pojistnou událost
Baha Intenso 107.908,-Kč 110 000,00 Kč na pojistnou událost
Baha Cordelle II. 97.813,-Kč 100 000,00 Kč na pojistnou událost
Baha BP100 130.534,-Kč 140 000,00 Kč na pojistnou událost
Baha BP110Power 130.534,-Kč 140 000,00 Kč na pojistnou událost
Baha 4 Attract s xM 147.447,-Kč 150 000,00 Kč na pojistnou událost
Územní rozsah: EVROPA
Spoluúčast pojištění: je 1.000,-Kč na pojistnou událost
Sjednání pojištění: podléhá centrálnímu schválení
Cena ročního pojištění: cca do 2.620,-Kč
Pojistná částka je nastavená po domluvě s centrem. Pojistné je pro Vás speciálně ujednáno.
Způsob platby pojištění:
měsíčně: 210,00 Kč
čtvrtletně: 630,00 Kč
ročně: 2 620,00 Kč
Pojistná doba: Pojištění se sjednává na dobu – NEURČITOU
Potřebné údaje k vytvoření návrhu pojištění:
Název, typ a výrobní číslo
Příjmení, jméno, RČ dospělého/pojistníka/uživatele
Příjmení, jméno, RČ dítěte/uživatele
Bydliště, tel.kontakt, E-mail

Mgr. Tamara Stoyka
zaměstnanec VČPP – retail

Česká pojišťovna
Opletalova 921/6, 110 00 Praha 1 Nové město
T +420 233 555 333
M +420 724 002 419
tamara.stoyka@ceskapojistovna.cz
www.ceskapojistovna.cz

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *