Nejnovější typ naslouchadel – Osia a Osia 2 (Cochlear)