Odkazy

Odborné závěrečné práce

Diagnózy Treacher Collins syndrom nebo Goldenhar syndrom jsou vhodnými tématy pro závěrečné práce na vysokých školách. Studenti se těmto tématům mohou věnovat na  lékařských, pedagogických i filosofických fakultách.
Nejčastěji se studenti věnují tématu sluchu  (druhy nedoslýchavosti, kompenzace nedoslýchavosti) a řeči (rozštěpové vady, logopedická péče). Zajímavé téma v rámci syndromů je i  socializace ve společnosti (školka, škola, práce, partnerský život, rodina) a jak k ní přistupovat.

 

 

 

Doporučení pro vedení anestezie u Treacher Collins syndrom

INFO PRO LÉKAŘSKÝ A NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL:

About ESPA | European Society for Paediatric Anaesthesiology

Typické výkony

Zákroky na dýchacích cestách: distrakce dolní čelisti, tracheostomie
Kraniofaciální výkony: rozštěpové operace, operace orbity a jařmového oblouku (včetně
kostního štěpu), orthognatické operace maxilly (např. Le Fort I osteotomie) a mandibuly (9).
ORL výkony: tympanostomie, otoplastika

Veškeré informace: Doporučení pro vedení anestezie u TCS.pdf

Centrum Provázení – PRAHA, BRNO, HRADEC KRÁLOVÉ

Centra provázení v Praze, Brně a Hradci Králové podporují rodiny dětí se závažnou diagnózou od prvního dne sdělení.
Provázejí je v prvních fázích vyrovnávání se s novou skutečností. 

 

PRAHA
Všeobecná fakultní nemocnice Praha
Klinika dětského a dorostového lékařství 
Ke Karlovu 2
128 01 Praha 2
Budova E3a, 3. patro


BRNO

Dětská nemocnice fakultní nemocnice Brno
Černopolní 9
Brno 613 00
klapka: pavilon G (dolní kancelář) 4526, pavilon R (horní kancelář) 4392 

 

HRADEC KRÁLOVÉ
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
Budova Dětské kliniky, 4. patro

Více info na: https://centrumprovazeni.cz/kontakty/

SilikonLab – silikonové epitézy – Frýdek-Místek


www.silikonlab.cz
www.silikonove-epitezy-protezy.cz

Přirozeně vypadající silikonové náhrady chybějících části těla.
Řešení, které získalo řadu mezinárodních ocenění.

Tento web přináší nejen informace o silikonových epitézách
(ucho, oko, ruka, noha, aj.), ale i životní příběhy svých klientů. 

SilikonLab
Dr. Jánského 3238 
(budova High-Tech centra)
Frýdek-Místek, 738 01

Kontakt
777 701 513 
[email protected]

 

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Posláním Tamtam, o.p.s. je pomáhat dětem, mladým lidem a dospělým se sluchovým postižením a jejich rodinám řešit nepříznivou životní situaci anebo jí předcházet tak, aby měli rovné šance žít kvalitní život a začlenit se do většinové slyšící společnosti.

Cíle Tamtam, o.p.s.:
Obhajovat a prosazovat zájmy dětí se sluchovým postižením a jejich rodičů.
Přispívat k rozvoji péče o děti se sluchovým postižením.
Pomáhat dětem a jejich rodičům překonávat následky sluchového postižení.
Usilovat o integraci sluchově postižených do společnosti.
Zvýšit informovanost odborné i laické veřejnosti o sluchovém postižení.


CENTRUM PRO DĚTSKÝ SLUCH TAMTAM, O.P.S.
www.detskysluch.cz
Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
Tel.: +420 235 517 313, Fax: +420 235 517 691
E-mail: [email protected]

Silikonové epitézy nejen uší – Frýdek-Místek

Frýdek-Místek je jediné město v ČR, ve kterém se vyrábějí silikonové epitézy a protézy různých částí těla. Z epitéz nejčastěji zhotovují ucho, oko, nos, články prstů u rukou nebo nohou.
Celý přehled epitéz a protéz naleznete na www.silikonove-epitezy-protezy.cz

Ortopedická protetika Frýdek-Místek, s.r.o.
Nestátní zdravotní zařízení
Dr. Jánského 3238
738 01 Frýdek-Místek
E-mail: [email protected]