Silikonové epitézy nejen uší – Frýdek-Místek

Frýdek-Místek je jediné město v ČR, ve kterém se vyrábějí silikonové epitézy a protézy různých částí těla. Z epitéz nejčastěji zhotovují ucho, oko, nos, články prstů u rukou nebo nohou.
Celý přehled epitéz a protéz naleznete na www.silikonove-epitezy-protezy.cz

Ortopedická protetika Frýdek-Místek, s.r.o.
Nestátní zdravotní zařízení
Dr. Jánského 3238
738 01 Frýdek-Místek
E-mail: [email protected]