Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Posláním Tamtam, o.p.s. je pomáhat dětem, mladým lidem a dospělým se sluchovým postižením a jejich rodinám řešit nepříznivou životní situaci anebo jí předcházet tak, aby měli rovné šance žít kvalitní život a začlenit se do většinové slyšící společnosti.

Cíle Tamtam, o.p.s.:
Obhajovat a prosazovat zájmy dětí se sluchovým postižením a jejich rodičů.
Přispívat k rozvoji péče o děti se sluchovým postižením.
Pomáhat dětem a jejich rodičům překonávat následky sluchového postižení.
Usilovat o integraci sluchově postižených do společnosti.
Zvýšit informovanost odborné i laické veřejnosti o sluchovém postižení.


CENTRUM PRO DĚTSKÝ SLUCH TAMTAM, O.P.S.
www.detskysluch.cz
Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
Tel.: +420 235 517 313, Fax: +420 235 517 691
E-mail: [email protected]